13 martie Canon de rugăciune la Sărbătoarea Aducerii moaştelor Sfântului Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului

13 martie

Canon de rugăciune la Sărbătoarea Aducerii moaştelor Sfântului Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Nichifor, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Irmosul:

Veniţi, popoarelor, să cân­tăm cântare lui Hristos, Dumnezeu, Celui Ce a despărţit marea şi a povăţuit pe poporul pe care l-a scos din robia egiptenilor, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În groapa cea cumplită a păcatelor fiind ţinut, ridică-mă, cu voia Ta cea nemuritoare şi cu mâna Ta cea mult milostivă, făcându-mă viu, ca un Îndurat şi Mult Milostiv.

Stih: Sfinte Părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Desăvârşirile cele cuprinză­toare ale faptelor bune împătrit dobândindu-le şi urcându-te pe ele întocmai ca pe un car, Sfinte Ierarhe Nichifor, ai ajuns de la faptă la locul de unde ai început a privi spre cele Dumnezeieşti.

Stih: Sfinte Părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dobândind viaţa cea nestricăcioasă, ai băut din potirul cel dumnezeiesc, cuvioase, bău­tura cea plină de chibzuinţă, pentru aceasta te-ai şi făcut vas al înţelepciunii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Izgonit ai fost de pe scaun, din mărire şi de la turma ta, de mâna cea silnică a fiarelor ce­lor stricătoare de suflet ale ere­sului, cuvioase, iar acum ai ve­nit din nou la turma ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Dumnezeu Cuvântul, Cel din Dumnezeu, Care cu înţelepciune de negrăit a venit ca să înnoiască pe Adam cel rău căzut în stricăciune, din pricina mâncării şi Care S-a Întrupat din Sfânta Fecioară pentru noi, credincioşii, cu un gând întru laude Îl slăvim.

Cu biruinţe ai încununat Bi­serica şi ai îndepărtat înşelă­ciunea relei credinţe, Sfinte Ierarhe Nichifor, numele tău arătându-ţi şi fapta. Iar acum sfinţeşti până şi margi­nile lumii, cu aducerea sfintelor tale moaşte, părinte cuvioase; roagă pe Hristos, Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă.

Nemăsurată bogăţia milei tale şi puterea cea nebiruită a tăriei tale primind-o în minte, de obidă fiind cuprins şi cu to­tul nedumerit, cu lacrimi, din adâncul inimii, la Acoperămân­tul tău alergând, strig către tine: Fecioară, de Dumnezeu Născă­toare, ajută-mi, ceea ce singură eşti lumii folositoare.

Toiag de putere Crucea Fiului tău dobândind, Născătoare de Dumnezeu, printr-însa năvăli­rile celui potrivnic le îndepăr­tăm noi, cei ce cu dragoste ne­încetat te mărim pe tine.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

Tuturor sărbătoriților zile le urez, din toată inima cu toată dragostea un sincer și călduros LA MULTI ANI cu sănătate, fericire și prosperitate!

Vă invit cu mare drag să vă abonați la canalul meu You tube Neluța Bunicuța pentru a fi notificați ori de câte ori mai postez ceva nou, !
Doamne Ajută tuturor!!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *