22 Aprilie – Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei

DRAGI PRIETENI NU UITATI CA ESTE BINE SA CITITI ACATISTUL INVIERII DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS POSTAT PE DATA DE 16 APRILE, PANA LA INALTARE PE DATA DE 25 MAI!!!

22 Aprilie – Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei

HRISTOS A ÎNVIAT DIN MORȚI CU MOARTEA PE MOARTE CĂLCÂND! ȘI CELOR DIN MORMINTE, VIAȚĂ DĂRUINDU-LE!

Troparul Sfântului Ierarh Teodor Sicheotul,

Episcopul Anastasiopolei Cunoscut fiind din scutece sfinţit şi arătându-te plin de haruri, ai luminat lumea cu minunile şi mulţimile demonilor ai alungat, lucrătorule de sfinţenie, Părinte Ierarhe Teodor. Pentru aceasta roagă-te Domnului pentru noi. Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Soarele cel înţelegător pe tine, înţelepte, te-a arătat stea de Dumnezeu luminată spre întărirea Bisericii, care trimiţi totdeauna razele minunilor şi risipeşti negura patimilor. Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din pântecele maicii tale, Cuvioase, sfinţindu-te Făcătorul, ca şi pe Prorocul Ieremia odinioară, te-a făcut vas de bună trebuinţă Duhului, care goneşti duhurile cele viclene, Sfinte Părinte Teodor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cunoscând Hristos mai înainte inima ta, Părinte Teodor, ungându-te cu ungere prooro­cească, ca pe Samuil odinioară, te-a arătat prooroc, de vedeai prin dumnezeiescul Duh cele de departe, ca şi cum ar fi de faţă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Strugurele cel lelucrat a înflorit în pântecele tău Maică Fecioară, izvorând dulceaţă de iertare şi de veselie tuturor, celor ce și-au pierdut firea de ameţeala suferinţelor, Preacurată. Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cât este de minunată viaţa ta, cugetătorule de Dumnezeu, cât de înfricoşătoare minunile, cât îţi este de înaltă unirea către Dumnezeu şi înclinarea şi suirea cea neabătută, Cuvioase Teodor. Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pornirea patimilor ai oprit-o cu creşterea ostenelilor şi cursele cele viclene ale demonilor le-ai surpat cu puterea Preasfântului Duh, Preafericite Teodor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Din pântece fiind dat Domnului, te-ai făcut vas de cinste şi preacurat, înţelepte, înălţând mireasmă de miros dumnezeiesc al Duhului, Celui Ce S-a sălăşluit întru tine. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Legile firii se înnoiesc întru tine, Fecioară, că mai presus de fire şi de cuvânt ai născut pe Stăpânul, pe Care roagă-L neîncetat să mântuiască sufletele noastre. Irmosul: Cel Ce întăreşti tunetul şi zideşti Duhul, întăreşte-mă Doamne ca să Te laud pe Tine curat şi să fac voia Ta. Că nu este sfânt ca Tine, Dumnezeul nostru. Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sosit-a praznicul tău ca zorile şi ca o zi luminoasă luminând inimile noastre, celor ce cu credinţă lăudăm cinstitele tale osteneli, Preaînţelepte Părinte Teodor. Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcându-te împreună cetăţean cu îngerii, cu apostolii, cu mucenicii şi cu cuvioşii, cu drepţii şi cu ierarhii, pururea te rogi în cer lui Hristos pentru noi, Părinte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Racla sfintelor tale moaşte, părinte înţelepte, ca o altă scăldătoare Siloam s-a făcut cunoscută credincioşilor, de care cei ce ne apropiem ne sfinţim sufletele. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Înfricoşătoare îţi este naşterea, Maică a lui Dumnezeu. Pentru aceea te fericim pururea şi te mărim cu credinţă neamurile neamurilor în veci. Amin. Irmosul: Pentru că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi Sfânt este Numele Lui. Şi mila Lui este din neam în neam spre cei ce se tem de El. Nevoindu-te bine, ierarhe, ai primit de la Domnul, împotriva duhurilor celor viclene, puterea de a tămădui neputinţele şi a vindeca tot felul de boli ale tuturor celor ce aleargă tot­deauna cu credinţă la cinstita ta raclă, la care închinându-ne pururea, te lăudăm, Sfinte Părinte Teodor. Mulţimea cugetărilor mele celor necurate şi patimile gândurilor celor necuvioase şi viclenirile şi pândirile lor cine va putea să le spună pe deplin? Fecioară Prea­curată, Născătoare de Dumnezeu Marie, miluieşte-mă de toate acestea, ca după cuviinţă, cu credinţă să te măresc pe tine, Curată. Maica Ta cea care nu ştie de mire, Hristoase, dacă Te-a văzut pe Tine spânzurat pe Cruce, ca o Maică tânguindu-se striga: Ce minune nouă, străină şi prea­mărită este aceasta? Cum Te-a răstignit pe Cruce adunarea cea fărădelege, pe Tine, Viaţa tuturor, lumina mea cea preadulce? Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *