Rugăciune către Preacuvioşii Părinţi şi Stareţi, care au strălucit la Sihăstria Optina – 18 SEPTEMBRIE

Rugăciune către Preacuvioşii Părinţi şi Stareţi, care au strălucit la Sihăstria Optina – 18 SEPTEMBRIE 

 

O, mari drepţi ai lui Dumnezeu, stâlpi şi luminători ai pământului Rusiei, Preacuvioşilor şi Purtătorilor de Dumnezeu părinţi ai noştri de la Optina, Leon, Macarie, Moise, Antonie, Ilarion, Ambrozie, Anatolie, Isaachie şi Iosif, Varsanufie, Anatolie, Nectarie, Nicon şi Isaachie, după porunca Evangheliei pe Domnul Dumnezeu din toată inima şi din tot sufletul şi din tot cugetul L-aţi iubit şi ca nişte făclii de har purtătoare aţi luminat întreg poporul spre mântuire.

 

Pentru aceasta, sub Acoperământul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoarea de Dumnezeu aţi venit la Sihăstria Optina, întemeiată de tălharul care s-a pocăit. Şi până la sfârşitul vieţii voastre aţi umblat cu smerenie şi osândire de sine pe calea cea strâmtă şi plină de suferinţă, dobândind prin aceasta cu prisosinţă darurile binecuvântate ale Duhului Sfânt.

 

Pe bătrâni şi tineri, pe nobili şi pe sărmani, pe înţelepţii veacului acestuia şi pe cei simpli, pe toţi care veneau la voi cuprinşi de necazuri, i-aţi liniştit şi mângâiat duhovniceşte, cu lumina adevărului lui Hristos i-aţi luminat şi i-aţi reînviat duhovniceşte.

 

Pe toţi ca pe voi înşivă i-aţi iubit şi în inima voastră i-aţi cuprins, după cuvintele Apostolului, cele viitoare vestind, povăţuind, îndreptând şi mângâind.

 

Rugaţi-L pe Milostivul Dumnezeu, care în locuinţa Raiului pe tălharul înţelept împreună cu Sine l-a luat, să ne dăruiască nouă, nevrednicilor, ca lucrătorilor din ceasul al unsprezecelea, duh umilit, inimă curată, înfrânarea limbii, fapte drepte, smerenie înţeleaptă, lacrimi de pocăinţă, credinţă neruşinată, dragoste nefăţarnică, pace sufletească şi sănătate trupească.

 

Iar prin mijlocirea voastră să ne învrednicească Domnul de răspuns bun la înfricoşătoarea Sa Judecată şi de chinurile veşnice izbăvindu-ne, de Împărăţia Cerului să ne facă părtaşi împreună cu voi, în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

 

 

This entry was posted in SINAXAR.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *