Rugăciunea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul – 27 SEPTEMBRIE

Rugăciunea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul – 27 SEPTEMBRIE 

 

O, Sfinte al lui Dumnezeu, Ierarhe și Mucenice Antim, care pe pământ ai biruit toate necazurile și ispitele de la cel rău, prin harul lui Dumnezeu, roagă-te neîncetat și pentru noi, nevrednicii și păcătoșii, ca să primim, prin rugăciunile tale, daruri duhovnicești: puterea de a ne vedea păcatele, dezlegare de greșeli prin mărturisire curată, vreme de pocăință cu lacrimi, răbdarea necazurilor ce vin asupra noastră din pricina nevredniciei noastre, puterea de a ierta pe cei ce ne-au greșit, voință neînduplecată de a lupta cu păcatul, îndelungă răbdare în încercările trimise de Dumnezeu spre folosul nostru, rugăciune curată întru trezvia minții, discernământ al gândurilor, deosebirea duhurilor, nefățarnică smerenie și, mai ales, sporire în credință, în nădejde și în dragoste către Dumnezeu, către toți semenii noștri și către toată făptura. Cu negrăite suspine te rugăm: Sfinte Părinte Antim, cere-I Mântuitorului Hristos, înaintea Căruia ai aflat sfântă îndrăznire, să trimită și asupra noastră harul Său cel curățitor, luminator și sfințitor, ca, întărindu-ne în gând, în cuvânt și în faptă, să ne ajute a sluji lui Dumnezeu și aproapelui nostru în toată vremea, spre mântuirea sufletelor noastre, ca și prin noi nevrednicii să fie mărturisit și slăvit numele Preasfintei și de viață făcătoarei Treimi: al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

(Acatistierul sfinților români, Volumul I, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2020, pp. 235-251)

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

 

 

This entry was posted in SINAXAR.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *