Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Eutropie, Cleonic şi Vasilisc

Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Eutropie, Cleonic şi Vasilisc

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Irmosul:

Adâncul Mării Roşii, cu picioare neudate, trecându-l pedestru Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustiu a biruit.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu revărsările cele pline de strălucire ale dumnezeieştii lu­mini strălucitori fiind şi cu cu­nunile luptelor voastre cu ade­vărat fiind luminaţi, sfinţilor cei întocmai la număr cu Preasfânta Trei­me, pe Aceasta îmblânziţi-O pentru noi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Duhovniceşte găsind în voi răsunet cuvintele dumnezeieşti şi uniţi fiind între voi, muceni­cilor, cu legătura păcii aţi biruit înşelăciunea vrăjmaşului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfinţilor Mucenici, cei întocmai la nu­măr cu Preasfânta Treime, arătându-vă că, în credinţa voastră în Sfânta Treime cugetaţi cu adevărat acelaşi lucru, aţi aflat aceeaşi cunună, Sfinţilor Mucenici Eutropie, Cleonic şi Vasilisc, bunilor biruitori.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei)….

Cuvântul, Sălăşluindu-Se în pântecele tău, Preacurată, Trup S-a făcut, îndumnezeind firea mea, Stăpână, Dumnezeu Cel Adevărat, cu nespusa Lui iubire de oameni. Pe Care cu credinţă lăudându-L, cântăm: Binecu­vântaţi, toate lucrurile Domnu­lui, pe Domnul!

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Da­niel, gurile leilor cele deschise în groapă le-a închis; şi puterea focului au stins-o, cu fapta cea bună încingându-se, tinerii cei iubitori de credinţă, strigând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Irmosul:

Hristos, Piatra Cea Netă­iată de mână, Cea din capul unghiului, din tine, Muntele cel Netăiat, S-a tăiat, Fecioară, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta, veselindu-ne, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Acum văzând în chip lă­murit Slava Domnului, purtătorilor de cunună, îm­preună cu cetele celor fără de trup şi cu ale mucenicilor şi ale drepţilor, rugaţi-vă cu căldură pentru noi, mucenicilor, voi cei ce sun­teţi trei la număr.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

După vrednicie, sălăşluind cu totul pe Mântuitorul întru voi, v-aţi arătat cetate a lui Dumnezeu, întemeiată pe tur­nuri dumnezeieşti, Sfinţilor Mucenici Eutropie şi Cleonic, împreună cu Sfântul Vasilisc, cugetătorilor de Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pentru credincioşii care să­vârşesc pomenirea voastră prea­sfântă şi care laudă sfinţitele voastre lupte dumnezeieşti, ce­reţi de la Dumnezeu, măriţilor mucenici, ca să dăruiască nouă ier­tare de păcate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu Singură te-ai arătat Sprijinitoarea şi Nădejdea şi Mântui­rea mea; tu, Scăparea şi Zidul de apărare şi Mângâierea cea Dum­nezeiască a sufletului meu. Pen­tru aceasta, de toată osândirea mă scapă, pururea Fecioară.

Irmosul:

Hristos, Piatra Cea Netă­iată de mână, Cea din capul unghiului, din tine, Muntele cel Netăiat, S-a tăiat, Fecioară, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta, veselindu-ne, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Treimea mucenicilor a măr­turisit înaintea poporului celui mult pe Preaslăvita Treime şi pătimind, cu cetele celor fără de trup s-a numărat. Pe aceştia, astăzi, să-i lăudăm cu credinţă, prăznuind pomenirea lor cea sfinţită şi aducătoare de veselie lumii.

Nădejdea creştinilor, Prea­sfântă Fecioară, roagă neîn­cetat, împreună cu Puterile cele de sus, pe Dumnezeu, pe Care L-ai născut mai presus de minte şi de cuvânt, să ne dea iertare de păcate şi îndreptare vieţii nouă tuturor, celor ce cu cre­dinţă şi cu dragoste pururea te mărim pe tine.

O, Minune nouă! O, Taină în­fricoşătoare! A strigat Maica cea Preacurată şi cu totul fără prihană, când a văzut pe Dom­nul întins pe Cruce, Cel ce ţine toate în palma Sa, de judecăto­rii cei fărădelege ca un osândit la moarte pe Cruce este osândit.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

Tuturor sărbătoriților zile le urez, din toată inima cu toată dragostea un sincer și călduros LA MULTI ANI cu sănătate, fericire și prosperitate!

Vă invit cu mare drag să vă abonați la canalul meu You tube Neluța Bunicuța pentru a fi notificați ori de câte ori mai postez ceva nou, !
Doamne Ajută tuturor!!!

Sinaxarul zilei de 3 Martie Sfintii Mucenici Eutropiu, Cleonic si Vasilisc

Buna dimineata prieteni bine v-am gasit la Sinaxarul zilei de 3 Martie

astazi, facem pomenirea

Sfintii Mucenici Eutropiu, Cleonic si Vasilisc

Sfintii Mucenici Eutropiu si Cleonic au fost frati si prieteni cu Vasilisc, nepotul Sfantului Teodor Tiron. Cei trei ajung in inchisoare pentru ca nu au renuntat la credinta in Hristos. Se aveau unul pe altul ca niste frati. Devenisera rude in Hristos.

Asclepiodot, conducatorul orasului Amasea, va incerca sa-l ademeneasca pe Eutropie mai intai prin invitatia la o receptie bogata, pe care Sfantul o va refuza prin cuvintele Psalmistului: „Fericit barbatul care n-a umblat in sfatul necredinciosilor” (Ps. 1:1), iar mai tarziu prin oferirea unei sume de bani, pe care Eutropie a refuzat-o amintindu-i guvernatorului ca din cauza argintilor, Iuda si-a pierdut sufletul. Ighemonul vazand ca nu reuseste sa-l faca pe Eutropiu sa aduca jertfa zeilor, le va cere lui Cleonic si Vasilisc acest lucru. Insa, acestia au raspuns: „Precum crede fratele nostru Eutropiu, cel intarit pe piatra credintei in Iisus Hristos, astfel si noi credem si ne intarim in Tatal si in Fiul si in Sfantul Duh. Si, precum Eutropiu patimeste pentru Hristos, asa si noi impreuna cu dansul, voim a patimi.
Ca nu va putea diavolul sa ne desparta pe noi, pe care ne-a insotit Hristos cu sfanta credinta si cu dragostea Sa.
Caci precum o sfoara, fiind impletita in trei, nu se rupe, astfel si noi, acesti trei, vom ramane tari.
Si, precum Preasfanta Treime este nedespartita, asemenea si noi suntem nedespartiti cu credinta si nedeosebiti cu dragostea.”

Pentru acesta marturisire vor fi supusi la multe chinuri.

In timpul suferintelor, Sfantul Eutropiu se ruga: “Ajuta-ne, Doamne sa putem indura aceste rani pentru cununa muceniciei, asa cum L-ai ajutat pe slujitorul Tau, Teodor.”
Ca raspuns, Insusi Hristos li s-a infatisat mucenicilor impreuna cu ingerii Sai si cu Sfantul Teodor Tiron, spunandu-le: “Priviti, a venit Mantuitorul sa va ajute, ca sa aveti viata vesnica.”
Soldatii impreuna cu alti martori ai viziunii au fost invredniciti sa vada si ei pe Mantuitorul si au cerut ighemonului sa inceteze torturile.
Dupa mai multe tentative de corupere, cei trei nu au renuntat la credinta in Hristos, fapt pentru care Sfintii Eutropiu si Cleonic au fost crucificati in orasul Pontine Amasea (Asia Mica) pe 3 martie 308.
Trupul Sfantului Eutropiu a fost luat de Velonic, uns cu mir si dus intr-un sat, departe ca la optsprezece stadii de la cetate, iar trupul Sfantului Cleonic a fost luat de Conit si dus in satul Chima.
Sfantul Vasilisc a fost executat mai tarziu, pe 22 mai in orasul Komana.

Troparul Sfintilor Mucenici Eutropiu, Cleonic si Vasilisc

Mucenicii Tai, Doamne, intru nevointele lor, cununile nestricaciunii au dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru; ca avnd puterea Ta pe chinuitori au invins; zdrobit-au si ale demonilor neputincioasele indrazniri.

Pentru rugaciunile lor mantuieste sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Tot astazi, facem pomenirea:

Sfantului Mucenic Teodoret;

Sfintilor Zenon si Zoil;

Sfintei Cuvioase Piamun.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

Tuturor sărbătoriților zile le urez, din toată inima cu toată dragostea un sincer și călduros LA MULTI ANI cu sănătate, fericire și prosperitate!

Vă invit cu mare drag să vă abonați la canalul meu You tube Neluța Bunicuța pentru a fi notificați ori de câte ori mai postez ceva nou, !
Doamne Ajută tuturor!!!

Sinaxarul zilei de 24 Februarie – ✝ Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului;

 

Buna dimineata prieteni bine v-am gasit la Sinaxarul zilei de 24 Februarie
astazi, vorbim despre:

✝ Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului;

Stim din Evanghelia de la 29 august, cand se praznuieste taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul, cum s-a infaptuit uciderea acestuia, din porunca lui Irod si, cum, cinstitul cap al Botezatorului a ajuns pe tipsie in mainile Ierodiadei, in ziua ospatului, pentru ziua nasterii lui Irod.
Sfantul Ioan Botezatorul si Inaintemergatorul Domnului, numit de traditie „Ingerul Pustiei”, avea sa impartasesca soarta majoritatii proorocilor lui Israel, al caror ilustru sir il incheie (vezi Matei 11, 13): marturisind adevarul pana la capat si incumetandu-se sa-l certe cu asprime pe regele Irod Antipa pentru ca traia in desfranare cu Irodiada (care-i era cumnata), in cele din urma i se taie capul (Irodiada a uneltit, Salomeea a cerut si Irod a dispus, impartind toti trei un pacat mai mare decat toate cele savarsite pana atunci).
Vechiul Israel, intruchipat de cei trei calai orbiti de patimi, isi traia astfel trufasa agonie, tavalindu-se inca o data in sange sfant, dar Noul Israel al credintei, propovaduit de Ioan, rasarea cu Hristos, spre lumina si mantuirea neamurilor: „La ai Mei am venit, si ai Mei nu M-au primit; chema-voi neamurile, si acelea Ma vor preamari”.

Tot astazi, facem pomenirea:

Sfantului Cuvios Erasm din Pecerska

Dezlegare la brânză, lapte și ouă

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

Tuturor sărbătoriților zile le urez, din toată inima cu toată dragostea un sincer și călduros LA MULTI ANI cu sănătate, fericire și prosperitate!

Vă invit cu mare drag să vă abonați la canalul meu You tube Neluța Bunicuța pentru a fi notificați ori de câte ori mai postez ceva nou, !
Doamne Ajută tuturor!!!